przejscie-zakladu-pracy

Przejście zakładu pracy a know-how

Z przejściem zakładu pracy możemy mieć do czynienia wówczas, gdy miejsce ma zdarzenie prawne lub faktyczne polegające na objęciu zakładu pracy lub jego części przez inny – niż dotychczasowy pracodawca – podmiot prawa. Przez zakład pracy rozumieć zaś należy wyodrębnioną jednostkę organizacyjną tworzącą pewną zorganizowaną całość i zatrudniającą pracowników. Pojęcia tego nie można utożsamiać tylko i wyłącznie ze składnikami o charakterze materialnym. Nie ulega bowiem wątpliwości, że nowoczesne przedsiębiorstwa to przede wszystkim know-how, tajemnice handlowe i wykwalifikowana kadra pracowników. Należy zatem rozważyć czy przejście zakładu pracy na innego pracodawcę może być również skutkiem nabycia składników niematerialnych. Fundamentalne znaczenie w wykładni terminu użytego w art. 231 § 1 Kodeksu pracy, a zatem kluczowego dla możności określenia przesłanek warunkujących wypełnienie znamion zdarzenia określanego jako przejście zakładu pracy, są przepisy dyrektywy Rady 2011/23/WE oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE. Powszechnie wskazuje się bowiem, iż decydującym kryterium ustalenia, czy miało miejsce „przejście” w rozumieniu ww. aktu, jest...

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdont.pl
Scroll Up