Sprostowanie do RODO

Do rozpoczęcia obowiązywania przepisów RODO pozostało 23 dni. Tymczasem opublikowano sprostowanie do tego rozporządzenia. Poza poprawianiem stylistyki zmieniono zakres katalogu obejmującego szczególne kategorie danych (tzw. dane wrażliwe) pojęcie naruszeń prawa zastąpiono bardziej konkretnym (chociaż wcale nie bardziej precyzyjnym) pojęciem „czynów zabronionych”. Zmieniono także definicję danych osobowych, które obecnie oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Tym samym definicja ta jest jeszcze bliższa rozwiązaniu znanemu z naszego systemu prawnego. Zmieniona została także polska wersja językowa w zakresie obowiązku informacyjnego w przypadku udostępnienia danych osobowych do państwa trzeciego. W obecnej wersji aktu należy przekazać informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej oraz o stwierdzeniu lub braku stwierdzenia przez Komisję odpowiedniego stopnia ochrony lub w przypadku przekazania (…) wzmiankę o odpowiednich lub właściwych zabezpieczeniach oraz o możliwościach uzyskania kopii danych lub o miejscu udostępnienia danych. Ze sprostowanego aktu wynika, że chodzi o informację o...

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdont.pl
Scroll Up