Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Konkurencja w działalności gospodarczej jest zjawiskiem pożądanym, nie może jednak prowadzić do podejmowania skrajnych, bezprawnych zachowań godzących w prawa przedsiębiorców, ich majątek czy renomę. Przedsiębiorcom przysługuje ochrona nie tylko już po dokonanym naruszeniu, ale mogą reagować także na zagrożenie swoich interesów.

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Naszych Klientów chronimy przed skutkami takich działań jak przekazywanie, ujawnianie czy wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także dochodzimy w ich imieniu roszczeń w związku z takimi działaniami. Wśród informacji jakie podlegają ochronie można wyróżnić:

 • tajemnicę handlową lub organizacyjną np. listy klientów, warunki kontraktów, kalkulację cenową czy strategię marketingową;
 • tajemnicę przemysłową: prawa własności intelektualnej, know-how, etc.

Przejmowanie pracowników i klientów

Zmiany kadrowe związane ze zmianami struktur organizacyjnych czy rotacja kontrahentów są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą mieć jednak charakter nieuczciwego zachowania działania polegające m.in. na:

 • nakłanianiu pracowników innego przedsiębiorcy do działań zmierzających do niewykonania swoich obowiązków;
 • nakłanianiu pracowników innego przedsiębiorcy do rozwiązania umowy.

Czynem nieuczciwej konkurencji są także działania zmierzające do wywołania takiego zachowania u klientów innego przedsiębiorcy.

Kopiowanie produktów

Naśladowanie produktów innych przedsiębiorców jest związane z postępem gospodarczym czy realizowanymi pracami badawczo-rozwojowymi. Dlatego nie obowiązuje ogólny zakaz naśladownictwa wprowadzonych do obrotu produktów nie korzystających z innego rodzaju ochrony np. na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych czy w przepisach Prawa własności przemysłowej. Zabronione jest jednak wierne naśladownictwo, tzw. naśladownictwo niewolnicze polegające na kopiowaniu zewnętrznej postaci produktu, co sprawia, iż dla przeciętnego odbiorcy nie jest możliwe odróżnienie kopii od oryginału.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji

Naruszeniem zasad konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Pomagamy naszym Klientom w sporach związanych z rozgłaszaniem nieprawdziwych informacji np. o:

 • osobach kierujących przedsiębiorstwem;
 • wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach;
 • stosowanych cenach;
 • sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Dodatkowych informacji udzieli

Klaudia Jakubowska

Klaudia Jakubowska

aplikant radcowski

Kariera

Aplikant radcowski przy OIRP w Szczecinie. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ukończyła z wyróżnieniem w 2015 r., uzyskując tytuł jednego z najlepszych absolwentów wydziału z uwagi na wybitne wyniki w nauce. W całym toku studiów laureatka stypendium rektora dla najlepszych studentów, wcześniej stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych. Na aplikację radcowską w roku 2015 r. dostała się z najwyższym wynikiem w okręgu OIRP w Szczecinie. Z SDO związana od 2013 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w kancelarii notarialnej oraz w ramach uczestnictwa w uniwersyteckim projekcie Studenckiej Poradni Prawnej, której do lipca 2015 r. była aktywnym członkiem.

 

W kręgu jej zainteresowań leży szeroko pojmowane prawo cywilne i handlowe – w szczególności prawo zobowiązań oraz prawo spółek handlowych. Dobrze odnajduje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych, czego wyrazem jest obroniona na ocenę bardzo dobrą praca magisterska dotycząca złożonej problematyki zawierania umów pomiędzy spółkami kapitałowymi a członkami ich organów zarządzających. Dobrze czuje się w materii pozostającej domeną prawa pracy, dzięki czemu wraz z partnerem zarządzającym SDO, Zbigniewem Olechem, miała okazję uczestniczyć – jako współprowadząca – w szkoleniach dla podmiotów komercyjnych z tego zakresu, organizowanych z ramienia Kancelarii. Biegła znajomość prawniczego języka angielskiego. Od siedmiu lat nieustannie pogłębia wiedzę i spełnia się jako nauczyciel języka angielskiego, przygotowując swych uczniów do egzaminów, olimpiad i certyfikatów.

 

Prywatnie miłośniczka literatury faktu, językoznawstwa oraz progresywnego rocka. W wolnych chwilach spełnia się jako fotograf, a także prowadzi indywidualne warsztaty nauki fotografii.

 

Specjalizacja:

 • prawo handlowe
 • prawo pracy
 • prawo zobowiązań
 • Tłumaczenia specjalistyczne z języka angielskiego

 

Kontakt:
e-mail: kjakubowska@sdo.com.pl
nr tel.: 698 492 770

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdont.pl
Scroll Up