Szkolenia

Oprócz świadczenia pomocy prawnej oferujemy naszym Klientom również specjalistyczne szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych i branży nowych technologii. Dzięki połączeniu praktyki z umiejętnościami dydaktycznymi oferowane przez nas szkolenia zawsze są na najwyższym poziomie merytorycznym i dydaktycznym. Członkowie naszego zespołu poza wiedzą prawną posiadają także doświadczenie akademickie zdobyte podczas prowadzenia licznych szkoleń jak też zajęć prowadzonych na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym czy Uniwersytecie Szczecińskim.

Dla Klientów zainteresowanych szkoleniami z innych dziedzin prawa, po wcześniejszym uzgodnieniu możemy również przygotować szkolenie z tego zakresu.

Ochrona danych osobowych

Na administratorze danych osobowych ciąży ustawowy obowiązek zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych. Ważna jest nie tylko znajomość treści samych przepisów, ale również umiejętność ich praktycznego zastosowania, tak by minimalizować wystąpienie nieprawidłowości, za które i tak odpowiedzialność poniesie administrator danych. Oferujemy zarówno ogólne szkolenia dla wszystkich pracowników, jak też dedykowane dla poszczególnych działów takich jak kadry, księgowość czy IT. Nasze szkolenia dostosowujemy do potrzeb Klientów organizując je zarówno w formie otwartej jak i zamkniętej. Z zakresu ochrony danych osobowych oferujemy szkolenia dotyczące:

 • zasad przetwarzania danych osobowych dla wszystkich pracowników;
 • wdrożenia RODO;
 • rekrutacji i danych pracowników.

Oferujemy także szkolenia branżowe dla takich sektorów jak HR, IT czy podmiotów leczniczych (w zakresie przetwarzania danych medycznych).

Bezpieczeństwo informacji

Realizacja standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego może być realizowana poprzez wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, który należy rozumieć jako „część całościowego systemu zarządzania, opracowana na podejściu wynikającym z ryzyka biznesowego, odnosząca się do ustanawiania, wdrażania, eksploatacji, monitorowania, utrzymania i doskonalenia bezpieczeństwa informacji” [PN-ISO/IEC 17799:2007, wycofana i zastąpiona przez PN-ISO/IEC 27002:2014-12]. Odróżnić należy jednak wymogi wynikające z aktów prawnych od dobrych praktyk czy zaleceń wynikających z takich dokumentów jak  normy ISO. Oferowane przez nas szkolenia mają na celu uświadamianie użytkowników, a przez to ochroną Klientów przed np. nieumyślnym ujawnieniem tajemnic w wyniku ataku socjotechnicznego.

Licencje i prawa autorskie w Sieci

Oferujemy zarówno szkolenia, których celem jest przekazanie podstawowych informacji związanych z korzystaniem z utworów chronionych prawem autorskim przeznaczone dla freelancerów, blogerów, vlogerów czy youtuberów, ale także skierowane do profesjonalistów czyli informatyków, grafików, fotografów, architektów. Na naszych szkoleniach poruszamy tematy dotyczące:

 • wykorzystania wizerunku w fotografii i filmie;
 • wykorzystania wizerunku w modelingu;
 • tworzenia filmów i teledysków;
 • tworzenia portali internetowych, programów komputerowych, aplikacji mobilnych czy gier.

Podczas naszych szkoleń przekazujemy wiedzę jak korzystać z zasobów opartych na licencji Creative Commons czy licencjach open source takich jak GNU GPL, Apache czy MIT oraz chronić swoją twórczość i korzystać z twórczości innych.

Dostęp do informacji publicznej

Dla jednostek samorządu terytorialnego oferujemy szkolenia związane w wykorzystaniem przepisów takich aktów prawnych jak:

 • ustawa o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
 • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uczestnikom oferujemy informacje o metodach i narzędziach przekazywania informacji publicznych czy o koniecznych do przestrzegania procedurach. Szkolenie tego rodzaju kierujemy przede wszystkim do:

 • pracowników jednostek samorządu terytorialnego i administracji rządowej;
 • osób odpowiedzialnych za publikacje materiałów w Biuletynie Informacji Publicznej;
 • osób korzystających z informacji publicznej.

Dodatkowych informacji udzieli

Agata Zimnicka

Agata Zimnicka

radca prawny / audytor wewnętrzny ISO

Kariera

Radca prawny. Będąc studentką jednocześnie dwóch kierunków studiów: ekonomii na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego skutecznie połączyła wiedzę prawniczą ze znajomością zagadnień ekonomicznych. Z początkiem 2013 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Swój przyszły rozwój zawodowy wiąże z prawem handlowym i gospodarczym.

 

Przed rozpoczęciem współpracy z SDO silnie związana z tematyką funduszy unijnych, zarówno na etapie ich pozyskiwania, jak i rozliczania. Zajmowała się między innymi Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego – Programem Operacyjnym „Innowacyjna Gospodarka” oraz Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO. Swoją wiedzę i doświadczenie w tym zakresie wykorzystywała przeprowadzając audyty wielu przedsiębiorstw. Jako trener kompetencji menadżerskich przeprowadzała również liczne szkolenia dla kadry menadżerskiej organizowane w ramach certyfikacji ILM przez The Institute of Leadership & Management w Londynie.

 

Obecnie w ramach Kancelarii SDO specjalizuje się w problematyce spółek prawa handlowego, postępowaniach rejestrowych i ewidencyjnych oraz zagadnieniach funduszy unijnych i pomocowych. Dobrze czuje się w zagadnieniach prawa cywilnego oraz prawa pracy. Otwarta na nowe wyzwania. Gotowość do zdobywania nowej wiedzy oraz umiejętność pracy w zespole to jej dodatkowe atuty. Skupiona, dobrze zorganizowana. Wykazuje się dobrą odpornością na stres.

 

Prywatnie miłośniczka psów i długich spacerów. Interesuje się również projektowaniem oraz wystrojem wnętrz.

 

Specjalizacja:

 • prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze
 • problematyka prawna umów handlowych
 • prawo pracy
 • prawo cywilne

 

Kontakt:
e-mail: azimnicka@sdo.com.pl
nr tel.: 698 480 103

Joanna Szczygieł

Joanna Szczygieł

aplikant radcowski

Kariera

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Ponadto, jako studentka na kierunku administracji, pogłębiała swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianego prawa administracyjnego.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała już trakcie studiów w szczecińskich kancelariach oraz w ramach uczestnictwa w uniwersyteckim projekcie Studenckiej Poradni Prawnej.

 

W codziennej praktyce zajmuje się obsługą jednostek samorządu terytorialnego. W zakresie jej zainteresowań zawodowych leży problematyka związana z prawem samorządowym, prawem cywilnym oraz gospodarczym. Jest osoba sumienną i systematyczną, która nie boi się nowych wyzwań.

 

Prywatnie pasjonatka podróży i gry na gitarze klasycznej. Włada językiem angielskim.

 

Specjalizacja:

 • windykacja należności
 • prawo zobowiązań
 • prawo handlowe

 

Kontakt:
e-mail: jszczygiel@sdo.com.pl
nr tel.: 91 421 09 40

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdont.pl
Scroll Up