Sektor IT

W ramach obsługi prawnej sektora IT  doradzamy w zakresie projektowania i wdrażania projektów IT. Pomagamy nie tylko w zakresie umów własności intelektualnej dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych czy licencji ale również umów serwisowych i na dostawy sprzętu informatycznego, także w ramach Prawa Zamówień Publicznych.

 

Projektowanie i wdrażanie rozwiązań dla IT

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców oferujących produkty i usługi informatyczne. Rozumiejąc biznes IT nie ograniczamy się wyłącznie do kwestii prawnych. Rozumiejąc na czym polegają oferowane produkty i usługi w branży IT doradzamy także Klientom z innych branż - nabywcom i użytkownikom nowych technologii, wdrażających rozwiązania informatyczne. Zapewniamy:

 • kompleksową analizę prawną planowanych inwestycji informatycznych;
 • tworzenie, opiniowanie oraz negocjowanie kontraktów na produkty i usługi IT;
 • obsługę prawną w związku ze sporami dotyczącymi wdrożeń systemów informatycznych;
 • obsługę prawną w związku z naruszeniem autorskich praw majątkowych do oprogramowania oraz praw wyłącznych do wynalazków;
 • obsługę prawną w zakresie ochrony i eksploatacji baz danych oraz domen internetowych.

Tworzenie lub zakup oprogramowania

Wielu z naszych Klientów, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności zakupuje dedykowane oprogramowanie dla wsparcia procesów biznesowych. Specyfika tego rodzaju zamówień wymaga często wsparcia prawnego już na etapie negocjowania kontraktu, a także nadzoru nad wdrożeniem. Na tym etapie są bowiem weryfikowane zachowania drugiej strony pod kątem prawidłowości wykonania zobowiązania. Dla twórców oprogramowania, software house oraz nabywców rozwiązań IT oferujemy pomoc w zakresie:

 • tworzenie oraz opiniowania umów, których przedmiotem jest oprogramowanie;
 • analiza potrzeb Klienta pod kątem praw do oprogramowania: przeniesienie autorskich praw majątkowych lub udzielenie licencji;
 • analiza rozwiązań licencyjnych z uwzględnieniem potrzeb Klienta: Apache, MIT, GNU GPL, etc.;
 • wsparcie przy wdrożeniu rozwiązań IT: przygotowanie dokumentacji odbiorowej, zgłaszanie usterek.

Umowy IT

Bazując na naszym doświadczeniu, które nie ogranicza się wyłącznie do kwestii prawnych przygotowujemy umowy mające na celu pełne zabezpieczenie interesów naszych Klientów. Przewidujemy zagrożenia starając się ograniczyć ryzyko ich wystąpienia. Wśród licznych dokumentów, które sporządziliśmy można znaleźć:

 • umowy serwisowe (SLA - Service Level Agreement);
 • regulaminy i ogólne warunki umów dla rozwiązań PaaS, IaaS oraz SaaS;
 • umowy licencyjne;
 • umowy przenoszące prawa (np. do oprogramowania);
 • umowy na wdrożenie dedykowanych systemów informatycznych.

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego czy audiowizualnego jest zwykle kosztowną inwestycją. Ważnym jest nie tylko wprowadzenie w umowie odpowiednich klauzul zabezpieczających prawidłowe wykonanie zobowiązania, np. w zakresie rękojmi czy świadczenia usług serwisowych. W przypadku podmiotów finansujących zakup ze środków publicznych konieczne jest też uwzględnienie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Naszym Klientom oferujemy usługi obejmujące m.in.:

 • wsparcie w przygotowaniu i weryfikację SIWZ oraz wzorów umów;
 • sporządzenia i procedowanie w sprawach odwołań w przetargach publicznych;
 • postępowanie przed KIO;
 • umowy na zakup oraz dostawę infrastruktury IT.

Dodatkowych informacji udzieli

Zbigniew Olech

Zbigniew Olech

partner zarządzający / radca prawny

Kariera

Radca prawny, partner zarządzający SDO. Z Kancelarią związany od 2001 roku. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył – podobnie jak egzamin radcowski – z wyróżnieniem. Aplikację oraz doświadczenie nabywał pod kierunkiem prof. dr hab. Teodora Skotarczaka, obecnie notariusza w Szczecinie.

 

Oprócz działalności zawodowej, dr Olech pozostaje czynnym pracownikiem naukowym, przekazującym wiedzę o prawie studentom szczecińskich szkół wyższych. Efektem jego działalności naukowej jest rozprawa doktorska dotycząca trudnego, acz istotnego – również z punktu widzenia praktyki – tematu połączeń spółek kapitałowych. Mec. Zbigniew Olech jest niewątpliwie specjalistą w zakresie prawa pracy, jednakże cenne doświadczenie zdobył także podczas obsługi jednostek sektora finansów publicznych oraz szkół wyższych. Wiedza, praktyka i interdyscyplinarne doświadczenie wynikające z obsługi prawnej podmiotów świadczących usługi medyczne pozwalają mu również na skuteczne prowadzenie spraw dotyczących błędów lekarskich. Te zróżnicowane zainteresowania owocują nie tylko zadowoleniem klientów, lecz także uznaniem redakcji prestiżowych czasopism prawniczych, które chętnie publikują artykuły naukowe jego autorstwa. Prywatnie zapalony snowboardzista i biegacz-maratończyk. Posługuje się biegle językiem angielskim prawniczym.

 

Specjalizacja:

 • prawo handlowe
 • prawo pracy
 • finanse, zamówienia publiczne
 • obsługa jednostek sfery budżetowej
 • prawo gospodarki nieruchomościami

 

Kontakt:
e-mail: zolech@sdo.com.pl

Wojciech Okrągły

Wojciech Okrągły

radca prawny

Kariera

Radca prawny, długoletni współpracownik Kancelarii od 2006 r. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Aplikację ukończył przy OIRP w Szczecinie. Wojciech jest bardzo kreatywny i specjalizuje się w wyszukiwaniu dla klientów niebanalnych rozwiązań. Dobry negocjator. Bardzo otwarty i koleżeński.

 

Specjalizuje się w sprawowaniu obsługi prawnej dużych inwestycji budowlanych realizowanych przez instytucje publiczne. Jego głównym polem specjalizacji jest jednak prawo zamówień publicznych. Klientom SDO doradzał lub doradza na tym polu od wielu lat. Regularnie reprezentuje naszych klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w Warszawie. Dodatkowo w Kancelarii zajmuje się prawem budowlanym, jak również obsługą prawną przedsiębiorców i jednostek samorządu terytorialnego. Jako kolejny prawnik SDO posiada również licencję syndyka Ministerstwa Sprawiedliwości. Zasiada także w radach nadzorczych spółek zajmujących się obrotem nieruchomościami.

 

Prywatnie interesuje się zabytkową motoryzacją.

 

Specjalizacja:

 • prawo zamówień publicznych i finanse publiczne
 • prawo budowlane
 • problematyka prawa upadłościowego, układowego i naprawczego
 • prawo gospodarcze

 

Kontakt:
e-mail: wokragly@sdo.com.pl
nr tel.: 600 462 050

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdont.pl
Scroll Up