Pozyskiwanie i ochrona informacji

Informacja jest obecnie jednym z najcenniejszych towarów. Ważna jest nie tylko ich ochrona, ale także wiedza o potencjalnych kontrahentach czy planowanych inwestycjach. Dzięki wiedzy z różnych dziedzin prawa oraz pozaprawnej - technicznej, możemy przeprowadzić wszechstronny audyt przedinwestycyjny, czyli due diligance, aby ograniczyć ryzyko biznesowe chroniąc pieniądze i renomę naszych Klientów.

 

Badanie przedinwestycyjne (due diligence)

Nasz zespół posiada wiedzę nie tylko z różnych dziedzin prawa, ale również z zakresu bezpieczeństwa czy ekonomii dzięki czemu możemy zaoferować wszechstronne badanie przedinwestycyjne, które może poprzedzać takie inwestycje jak:

 • łączenie, podział, przekształcenie podmiotów gospodarczych;
 • związane ze sprawami korporacyjnym;
 • o charakterze kapitałowym.

Dostęp do informacji publicznej i rejestrów publicznych

Informacja publiczna, czyli każda wiadomość wytworzona przez podmioty publiczne może mieć istotne znaczenie dla realizowanych inwestycji. Dla naszych Klientów pozyskujemy informacje na podstawie takich aktów jak:

 • ustawa o dostępie do informacji publicznej;
 • ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego;
 • ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Świadczymy także usługi polegające na wykonywaniu kopii i udostępnianiu Klientom dokumentów znajdujących się w publicznie dostępnych zbiorach urzędowych.

Footprinting

Footprinting polega na gromadzeniu powszechnie dostępnych informacji o różnego rodzaju podmiotach, ich organizacji czy wykorzystywanej infrastrukturze. Dzięki wykorzystaniu technik pasywnych można zgromadzić i analizować takie informacje jak:

 • nazwy domen;
 • adresów IP;
 • informacji o pracownikach;
 • numerach telefonów;
 • adres e-mail;
 • strukturze organizacyjnej.

Umowy NDA

Nie istnieje jednak uniwersalna umowa o zachowaniu poufności. Uwzględnić należy różne czynniki: to z kim będzie zawierana (inny ma zakres umowa z pracownikiem, inny ze zleceniobiorcą a jeszcze inny z przedsiębiorcą), na jaki okres, jakie informacje mają być chronione, etc. Umowa musi też określać sposób wykorzystania informacji, w zależności od zamierzonego celu. Ostatecznie umowa może zawierać kary umowne, aby uprościć dochodzenie ewentualnych roszczeń.

Dodatkowych informacji udzieli

Zbigniew Olech

Zbigniew Olech

partner zarządzający / radca prawny

Kariera

Radca prawny, partner zarządzający SDO. Z Kancelarią związany od 2001 roku. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył – podobnie jak egzamin radcowski – z wyróżnieniem. Aplikację oraz doświadczenie nabywał pod kierunkiem prof. dr hab. Teodora Skotarczaka, obecnie notariusza w Szczecinie.

 

Oprócz działalności zawodowej, dr Olech pozostaje czynnym pracownikiem naukowym, przekazującym wiedzę o prawie studentom szczecińskich szkół wyższych. Efektem jego działalności naukowej jest rozprawa doktorska dotycząca trudnego, acz istotnego – również z punktu widzenia praktyki – tematu połączeń spółek kapitałowych. Mec. Zbigniew Olech jest niewątpliwie specjalistą w zakresie prawa pracy, jednakże cenne doświadczenie zdobył także podczas obsługi jednostek sektora finansów publicznych oraz szkół wyższych. Wiedza, praktyka i interdyscyplinarne doświadczenie wynikające z obsługi prawnej podmiotów świadczących usługi medyczne pozwalają mu również na skuteczne prowadzenie spraw dotyczących błędów lekarskich. Te zróżnicowane zainteresowania owocują nie tylko zadowoleniem klientów, lecz także uznaniem redakcji prestiżowych czasopism prawniczych, które chętnie publikują artykuły naukowe jego autorstwa. Prywatnie zapalony snowboardzista i biegacz-maratończyk. Posługuje się biegle językiem angielskim prawniczym.

 

Specjalizacja:

 • prawo handlowe
 • prawo pracy
 • finanse, zamówienia publiczne
 • obsługa jednostek sfery budżetowej
 • prawo gospodarki nieruchomościami

 

Kontakt:
e-mail: zolech@sdo.com.pl

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdont.pl
Scroll Up