Ochrona własności intelektualnej

Uważamy, że pomysły naszych Klientów zasługują na najlepszą ochronę. A gdyby chcieli korzystać z pomysłów innych? Wtedy postaramy się by nabyli dokładnie to co jest  potrzebne do realizacji przedsięwzięcia.
Mamy doświadczenie z projektami wykorzystującymi utwory architektoniczne, programy komputerowe, utwory literackie czy wynalazki. Prawidłowo skonstruowanie zapisów umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe czy licencji pozwolą zaoszczędzić czas, który można poświęcić na rozwój biznesu.
Agencje kreatywne, firmy branży budowlanej czy szkoły wyższe - to tylko niektóre podmioty, na rzecz których działamy, a które wykorzystują chronioną prawem twórczość. Ale może dotyczy to także Państwa?

 

Przeniesienie praw i licencje

Prawo chroni pracę twórców: utwory literackie, programy komputerowe, wynalazki, wzory przemysłowe etc. Coraz powszechniejsza jest też wiedza o konieczności zawierania umów pozwalających na korzystanie z owoców cudzej twórczości intelektualnej. Kiedy jednak umowa ma być zawierana należy zadbać o to by odpowiadała faktycznemu zamiarowi kontrahentów. Z tego powodu naszym Klientom doradzamy w zakresie:

 • sporządzania i opiniowania w zakresie umów o przeniesieniu praw majątkowych autorskich, praw wyłącznych, praw ochronnych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, licencji;
 • doradztwo przy wprowadzaniu utworów na rynek;
 • doradztwo przy komercjalizacji (zarówno pośredniej jak i bezpośredniej) wynalazków;
 • negocjowanie warunków współpracy pomiędzy twórcami a zainteresowanymi nabyciem efektów pracy.

Wykorzystanie i ochrona wizerunku

Wizerunek, jako dobro osobiste podlega ochronie. Jednak na wizerunku opiera się też kariera modela czy modelki, agencje kreatywne wykorzystują go w swoich pracach, a artykuły prasowe często opatrzone są zdjęciami ich bohaterów. Zdarza się, iż zdjęcia są publikowane bez zgody osoby na nich utrwalonej, co może skutkować roszczeniami odszkodowawczymi, ale także nałożeniem przez sąd innych obowiązków takich jak publikacja przeprosin czy usunięcie skutków naruszenia. Często koszty wykonana takich zobowiązań mogą być wyższe od samego odszkodowania.

Aby uniknąć takich sytuacji naszym Klientom oferujemy:

 • przygotowanie i analizę umów związanych z wykorzystaniem wizerunku;
 • negocjacje w zakresie wykorzystania wizerunku, uwzględniając czas i zakres wykorzystania;
 • reprezentację w procesach sądowych związanych z wykorzystaniem wizerunku z naruszeniem zasad.

Komercjalizacja wyników badań

Stworzenie utworu czy wynalazku jest jedynie połową drogi - warto pomyśleć o monetyzacji efektów swojej pracy. Prawidłowe przeprowadzenie procesu komercjalizacji pozwoli nie tylko maksymalizować zyski z projektu z przeznaczeniem na kolejne inwestycje, ale także pozwoli na spokojne realizowanie innych celów - bez obaw o stronę formalną procesu.

Bazując na naszych doświadczeniach oferujemy usługi obejmujące:

 • doradztwo w zakresie komercjalizacji pośredniej i bezpośredniej;
 • tworzenie oraz obsługę prawną spółek typu spin off;
 • opracowywania regulaminów zarządzania własnością intelektualną, a także regulaminów komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych;
 • doradztwo prawne dla uczelni wyższych w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych.

Obsługa prawna podmiotów

Nasza oferta jest skierowana nie tylko do artystów czy wynalazców, ale przede wszystkim do podmiotów, które korzystając z cudzej twórczości realizują własne projekty. Są to w szczególności wydawnictwa, agencje reklamowe i marketingowe, producenci radiowi oraz telewizyjni, informatycy, graficy, architekci czy firmy branży budowlanej - wszyscy, którzy mogą mieć do czynienia z prawem własności intelektualnej w swojej działalności.

Doradzamy:

 • firmom branży budowlanej oraz architektom przy sporządzaniu lub nabywaniu praw do dokumentacji projektowej;
 • agencjom reklamowym przy zawieraniu umów dotyczących grafik, portali internetowych, filmów czy całych kampanii reklamowych;
 • firmom z branży IT przy zawieraniu kontraktów, w których wykorzystywane są nie tylko samodzielnie napisane komponenty, ale także te funkcjonujące o różnego rodzaju licencje takie jak GNU GPL, Apache czy MIT.

Świadczymy także kompleksowe usługi prawne na rzecz instytucji kultury jak muzea czy biblioteki oraz doradzamy (także jednostkom samorządu terytorialnego) przy organizacji wydarzeń artystycznych takich jak koncerty, festiwale, imprezy sportowe.

Dodatkowych informacji udzieli

Paweł Tański

Paweł Tański

szef sekcji / radca prawny

Kariera

Radca prawny. Szef Sekcji Nowych Technologii w Kancelarii SDO, absolwent kilku kierunków studiów (prawo, politologia, europeistyka).

 

Specjalista w zakresie prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz szeroko rozumianego prawa nowych technologii, łączący rozległą wiedzę prawniczą z praktyczną znajomością zagadnień o charakterze informatycznym, wynikającą z wieloletniego doświadczenia m.in. w administrowaniu sieciami komputerowymi. Realizuje wraz z zespołem prawników SDO znaczące projekty dla klientów działających w branży IT oraz e-commerce, w tym obejmujące zagadnienia ochrony własności intelektualnej, danych osobowych.

 

Naukowo zainteresowany wpływem prawa nowych technologii na istniejące dziedziny prawa, w szczególności na prawo ochrony własności intelektualnej, prawo informatyczne oraz postępowanie cywilne. W Kancelarii SDO zajmuje się głównie obsługą klientów z branży nowych technologii, IT i reklamy. Uczestniczył również, już jako członek zespołu SDO, w wybranych projektach typu due-diligence.

 

Od 2005 r. pracuje również jako administrator sieci komputerowych. Prywatnie fan ASG i pasjonat gotowania.

 

Specjalizacja:

 • prawo nowych technologii i prawo informatyczne
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo gospodarcze
 • ochrona danych osobowych

 

Kontakt:
e-mail: ptanski@sdo.com.pl
nr tel.: 698 494 917

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdont.pl
Scroll Up