e-Commerce

W ramach obsługi prawnej doradzamy podmiotom z sektora e-Commerce: zarówno małym sklepom internetowym, jak przedsiębiorcom oferujący wyspecjalizowane usługi dostępne drogą elektroniczną. W dobie nowych technologii, gdzie zakupów dokonuje się z użyciem smartphone'a, a każdy może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, przedsiębiorcy muszą zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swojej działalności. Z jednej strony chodzi o wprowadzenie korzystnych zapisów regulaminów, z drugiej zaś o ograniczenia wynikające z praw konsumentów czy klauzul uznanych za niedozwolone, tzw. klauzule abuzywne.

 

Regulaminy

Branża e-Commerce podlega nie tylko pod ogólne przepisy Kodeksu cywilnego, ale także uwzględnić musi szereg przepisów sektorowych regulujących specyfikę funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości. Przedsiębiorców obowiązują zatem nie tylko ograniczenia związane z prawami konsumentów, ale także wynikające z takich aktów jak ustawa o świadczeniu usług drogę elektroniczną czy Prawo telekomunikacyjne. Również ochrona danych osobowych została uregulowana w sposób szczególny. Podstawą funkcjonowania przedsiębiorcy od strony formalno-prawnej są zatem różnego rodzaju regulaminy określające prawa i obowiązki stron. Aby umożliwić maksymalne skupienie się na prowadzonej działalności SDO Nowe Technologie oferuje usługi obejmujące:

 • przygotowanie i wdrożenie regulaminów sklepów internetowych ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów;
 • weryfikacja regulaminów pod kątem występowania klauzul niedozwolonych (abuzywnych);
 • przygotowanie i wdrożenie regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną także dla takich usług jak IaaS, PaaS, SaaS czy aplikacji mobilnych;
 • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych;
 • przygotowanie i wdrożenie polityk prywatności.

Ochrona konsumentów - spory z konsumentami

Rosnąca świadomość prawna konsumentów sprawia, że są oni gotowi coraz częściej dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Uważamy, że spór sądowy jest ostatecznością - negocjacje czy mediacja pozwalają zaoszczędzić nie tylko czas ale i pieniądze. Dlatego naszym Klientom udzielamy pomocy prawnej w zakresie:

 • prowadzenia postępowań reklamacyjnych;
 • roszczeń związanych z rękojmią, gwarancją czy prawem do odstąpienia od umowy;
 • niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy;
 • postępowań sądowych;
 • postępowań przez Rzecznikiem Praw Konsumentów;
 • postępowań przez Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wsparcie dla Startupów

Świadczona przez SDO Nowe Technologie pomoc prawna rozpoczyna się jeszcze przed wejściem na rynek. Dzięki naszemu doświadczeniu doradzamy Klientom już na etapie powstania idei prowadzenia wybranej inwestycji. Wiemy na co zwrócić uwagę i jak należycie zabezpieczyć Klientów stawiających dopiero pierwsze kroki w biznesie. Zapewniamy wsparcie w zakresie:

 • wsparcia dla założycieli, wspólników poprzez przygotowanie umów spółki, statutów, zabezpieczeń;
 • wsparcia dla inwestorów poprzez przeprowadzenie due diligance - adudytu przedinwestycyjnego pozwalajacego poznać mocne i słabe strony przedsięwzięcia;
 • pomocy przy przekształceniu działalności gospodarczej w spółkę prawa handlowego;

Doradzamy także przy wyborze najbardziej optymalnj formy prowadzenia działalności gospodarczej, a także zapewniamy pełną bieżącą obsługę organów spółek: zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń.

Akcje promocyjne

Zapewniamy wsparcie w zakresie działań podejmowanych w celu promowania działalności naszych Klientów zarówno w świecie wirtualnym jak i rzeczywistym. Prawidłowe opracowanie jasnych i czytelnych regulaminów stanowi gwarancję bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Odpowiednie określenie zasad akcji promocyjnej jest bardzo ważne by np. omyłkowo zamiast konkursu nie urządzić loterii regulowanej przez ustawą o grach hazardowych. Dla naszych Klientów przygotowujemy:

 • regulaminy konkursów, promocji, akcji marketingowych;
 • regulaminy loterii pieniężnych, fantowych;
 • regulaminy akcji promocyjnych w social media;
 • regulaminy akcji crowfundingowych.

Dodatkowych informacji udzieli

Klaudia Jakubowska

Klaudia Jakubowska

aplikant radcowski

Kariera

Aplikant radcowski przy OIRP w Szczecinie. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ukończyła z wyróżnieniem w 2015 r., uzyskując tytuł jednego z najlepszych absolwentów wydziału z uwagi na wybitne wyniki w nauce. W całym toku studiów laureatka stypendium rektora dla najlepszych studentów, wcześniej stypendystka Prezydenta Miasta Szczecina z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych. Na aplikację radcowską w roku 2015 r. dostała się z najwyższym wynikiem w okręgu OIRP w Szczecinie. Z SDO związana od 2013 r. Doświadczenie zawodowe zdobywała również w kancelarii notarialnej oraz w ramach uczestnictwa w uniwersyteckim projekcie Studenckiej Poradni Prawnej, której do lipca 2015 r. była aktywnym członkiem.

 

W kręgu jej zainteresowań leży szeroko pojmowane prawo cywilne i handlowe – w szczególności prawo zobowiązań oraz prawo spółek handlowych. Dobrze odnajduje się w zagadnieniach interdyscyplinarnych, czego wyrazem jest obroniona na ocenę bardzo dobrą praca magisterska dotycząca złożonej problematyki zawierania umów pomiędzy spółkami kapitałowymi a członkami ich organów zarządzających. Dobrze czuje się w materii pozostającej domeną prawa pracy, dzięki czemu wraz z partnerem zarządzającym SDO, Zbigniewem Olechem, miała okazję uczestniczyć – jako współprowadząca – w szkoleniach dla podmiotów komercyjnych z tego zakresu, organizowanych z ramienia Kancelarii. Biegła znajomość prawniczego języka angielskiego. Od siedmiu lat nieustannie pogłębia wiedzę i spełnia się jako nauczyciel języka angielskiego, przygotowując swych uczniów do egzaminów, olimpiad i certyfikatów.

 

Prywatnie miłośniczka literatury faktu, językoznawstwa oraz progresywnego rocka. W wolnych chwilach spełnia się jako fotograf, a także prowadzi indywidualne warsztaty nauki fotografii.

 

Specjalizacja:

 • prawo handlowe
 • prawo pracy
 • prawo zobowiązań
 • Tłumaczenia specjalistyczne z języka angielskiego

 

Kontakt:
e-mail: kjakubowska@sdo.com.pl
nr tel.: 698 492 770

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdont.pl
Scroll Up