Dochodzenie roszczeń

Wraz z prawnikami z Działu Cywilnego, Karnego i Postępowań Sądowych możemy Państwu zaoferować zarówno dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych jak też obronę interesów w przypadku otrzymania pozwu czy nakazu zapłaty.

Dochodzenie roszczeń i obrona w postępowaniach sądowych w sprawach Nowych Technologii

Prawnicy SDO Nowe Technologie posiadają doświadczenie w dochodzeniu roszczeń zarówno na drodze karnej jak i cywilnej. Wiele roszczeń związanych z własnością intelektualną może być dochodzonych w postępowaniu karnym np. przywłaszczenie autorstwa, rozpowszechnianie utworu bez pozwolenia czy nielegalne utrwalanie oraz zwielokrotnianie. W zakresie prawa cywilnego prowadzimy dla naszych Klientów sprawy dotyczące:

 • zapłaty;
 • zaniechania naruszania;
 • usunięcia skutków naruszenia;
 • naprawienia wyrządzonej szkody;
 • wydania uzyskanych korzyści.

Reprezentowanie przed organami regulacyjnymi

Zapewniamy także wsparcie w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz organami regulacyjnymi takimi jak Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Urząd Patentowy, Urząd Komunikacji Elektronicznej czy Urząd Regulacji Energetyki

Mediacje i negocjacje

Postępowania sądowe są kosztowne i czasochłonne. Celem minimalizowania ryzyka prawnego oraz minimalizacji związanych z postępowaniem sądowym kosztów oferujemy wsparcie również na etapie przedsądowym, wykorzystując doświadczenie procesowe oraz to nabyte w czasie prowadzenia mediacji. Radca prawny Bartosz Dąbrowski jest nie tylko mediatorem sądowym, ale także Przewodniczącym Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie.

Dodatkowych informacji udzieli

Paweł Tański

Paweł Tański

szef sekcji / radca prawny

Kariera

Radca prawny. Szef Sekcji Nowych Technologii w Kancelarii SDO, absolwent kilku kierunków studiów (prawo, politologia, europeistyka).

 

Specjalista w zakresie prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz szeroko rozumianego prawa nowych technologii, łączący rozległą wiedzę prawniczą z praktyczną znajomością zagadnień o charakterze informatycznym, wynikającą z wieloletniego doświadczenia m.in. w administrowaniu sieciami komputerowymi. Realizuje wraz z zespołem prawników SDO znaczące projekty dla klientów działających w branży IT oraz e-commerce, w tym obejmujące zagadnienia ochrony własności intelektualnej, danych osobowych.

 

Naukowo zainteresowany wpływem prawa nowych technologii na istniejące dziedziny prawa, w szczególności na prawo ochrony własności intelektualnej, prawo informatyczne oraz postępowanie cywilne. W Kancelarii SDO zajmuje się głównie obsługą klientów z branży nowych technologii, IT i reklamy. Uczestniczył również, już jako członek zespołu SDO, w wybranych projektach typu due-diligence.

 

Od 2005 r. pracuje również jako administrator sieci komputerowych. Prywatnie fan ASG i pasjonat gotowania.

 

Specjalizacja:

 • prawo nowych technologii i prawo informatyczne
 • prawo własności intelektualnej
 • prawo gospodarcze
 • ochrona danych osobowych

 

Kontakt:
e-mail: ptanski@sdo.com.pl
nr tel.: 698 494 917

Zbigniew Olech

Zbigniew Olech

partner zarządzający / radca prawny

Kariera

Radca prawny, partner zarządzający SDO. Z Kancelarią związany od 2001 roku. Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który ukończył – podobnie jak egzamin radcowski – z wyróżnieniem. Aplikację oraz doświadczenie nabywał pod kierunkiem prof. dr hab. Teodora Skotarczaka, obecnie notariusza w Szczecinie.

 

Oprócz działalności zawodowej, dr Olech pozostaje czynnym pracownikiem naukowym, przekazującym wiedzę o prawie studentom szczecińskich szkół wyższych. Efektem jego działalności naukowej jest rozprawa doktorska dotycząca trudnego, acz istotnego – również z punktu widzenia praktyki – tematu połączeń spółek kapitałowych. Mec. Zbigniew Olech jest niewątpliwie specjalistą w zakresie prawa pracy, jednakże cenne doświadczenie zdobył także podczas obsługi jednostek sektora finansów publicznych oraz szkół wyższych. Wiedza, praktyka i interdyscyplinarne doświadczenie wynikające z obsługi prawnej podmiotów świadczących usługi medyczne pozwalają mu również na skuteczne prowadzenie spraw dotyczących błędów lekarskich. Te zróżnicowane zainteresowania owocują nie tylko zadowoleniem klientów, lecz także uznaniem redakcji prestiżowych czasopism prawniczych, które chętnie publikują artykuły naukowe jego autorstwa. Prywatnie zapalony snowboardzista i biegacz-maratończyk. Posługuje się biegle językiem angielskim prawniczym.

 

Specjalizacja:

 • prawo handlowe
 • prawo pracy
 • finanse, zamówienia publiczne
 • obsługa jednostek sfery budżetowej
 • prawo gospodarki nieruchomościami

 

Kontakt:
e-mail: zolech@sdo.com.pl

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdont.pl
Scroll Up